Visie

Voor het verwerken van het verlies van een dierbare maakt het alles uit of je met een goed gevoel kunt terugkijken op de periode tussen het sterven en het definitieve afscheid : het sluitstuk. De herinnering aan deze dagen wordt later gekoesterd. Het is het laatste wat men voor de overledene kan doen.

Uitvaart
Het is belangrijk dat je als nabestaanden ook echt bij de uitvaart betrokken bent. Dat je er iets in kunt vinden wat je persoonlijk raakt. De teksten, de muziek, een ritueel, een symbool etc.
Een uitvaart is niet alleen maar een noodzakelijke afronding die hoort bij het overlijden.
Het is een wezenlijk moment in het leven van de nabestaanden waarbij het belangrijk is om stil te staan bij de plaats die de overledene in het leven heeft gehad en wat die plaats in jouw eigen leven heeft betekend.
Ook voor de overige aanwezigen is een uitvaart waardevol; het ervaren van gedeeld verdriet kan heel troostvol zijn en brengt mensen samen.

Waardig en passend afscheid
Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding besteedt aandacht aan de wezenlijke betekenis die het nemen van afscheid van een overledene kan hebben in het leven van mensen.
Met mijn uitvaartorganisatie wil ik dienstverlenend zijn aan mensen die bewust in het leven hebben gestaan en zo ook met de dood willen omgaan.