privacy

Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Margot Siebenlist houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Lees de uitgebreide privacy overeenkomst (pdf)