Visie

Wanneer u een naaste verliest maakt het een groot verschil of u een goed gevoel kunt terugkijken op de periode tussen het sterven en het definitieve afscheid. De herinnering aan deze tijd zal later gekoesterd worden. Het is het laatste wat men voor de overledene kan doen.

Uitvaart
Het is belangrijk dat u als nabestaande ook echt bij de uitvaart betrokken bent. Dat u er iets in kunt terugvinden dat u persoonlijk raakt. De gesproken teksten, de gespeelde muziek, de uitgevoerde rituelen, een symbool etc.

Een uitvaart hoort bij het overlijden, maar is meer dan alleen een noodzakelijke afronding.
Het is een wezenlijk moment in het leven van de nabestaanden waarbij het belangrijk is om stil te staan bij de plaats die de overledene in het leven had en wat die plaats in uw eigen leven betekende.
Voor de aanwezigen kan een uitvaart heel waardevol zijn; het ervaren van gedeeld verdriet is troostrijk en brengt mensen samen.

Waardig en passend afscheid
Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding heeft oog voor de ware betekenis van het nemen van afscheid. En welke rol het afscheidnemen van een dierbare kan hebben in uw leven.
Met ons werk als uitvaartbegeleider willen wij mensen helpen die bewust in het leven staan en zo ook met de dood willen omgaan.