Uitvaartverzorging Delft

uitvaartverzorging Delft
Uitvaartverzorging Deflt
uitvaartonderneming Delft - uitvaartverzorger Delft - uitvaartverzorging Delft
De warmte die ze uitstraalt doet je vergeten dat het haar werk is: Margot Siebenlist Uitvaartonderneming Delft voor een waardige en persoonlijke uitvaart.

Het maakt veel uit of je na het overlijden van een dierbare met een goed gevoel kunt terugkijken op de periode tussen het sterven en het definitieve afscheid van de begrafenis of crematie. De herinnering aan deze dagen is blijvend. Het is de laatste kans om nog iets voor de overledene te doen.

Uitvaartverzorging in Delft

Ben je als nabestaande ook echt bij de uitvaart betrokken? Kun je er iets in vinden wat je raakt? Persoonlijke teksten, de muziek, een ritueel, een symbool etc. Een uitvaart is niet alleen maar een noodzakelijke afronding die hoort bij het overlijden. Het is een wezenlijk moment in het leven van de nabestaanden waarbij je stil staat bij de plaats die de overledene in het leven heeft gehad en wat dat voor jou heeft betekend.

Verdriet

Gedeeld verdriet kan heel troostvol zijn en brengt mensen samen. Margot heeft een warme persoonlijkheid en weet hoe met verdriet om te gaan. Vaak ongezien staat ze mensen bij zorgt ze dat alles in orde komt. Met Margot weet je zeker dat het afscheid en de uitvaart persoonlijk en passend zijn. Een uitvaart die je bij blijft en die je verder helpt.

Margot geeft aandacht aan de wezenlijke betekenis van het nemen van afscheid van een overledene. Ze wil dienstverlenend zijn aan mensen die bewust in het leven hebben gestaan en zo ook met de dood willen omgaan.

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door aandachtig aanwezig te zijn bij de nabestaanden, zorgvuldig te luisteren, mee te denken, suggesties aan te dragen en indien wenselijk praktisch handelend taken over te nemen.”

In de periode tussen het overlijden en de uitvaart zoekt Margot dagelijks contact zodat ideeën kunnen rijpen en er zorgvuldig besluiten genomen kunnen worden. Zo werken we stap voor stap naar de dag van de crematie of begrafenis.

Uitvaarten en begrafenissen in Delft en omstreken

Margot Siebenlist uitvaartverzorging Delft regelt uitvaarten, (begrafenissen en crematies) in Delft en omstreken.

Uitvaartverzorging Delft

Margot Siebenlist
Burgemeester Baumannlaan 50 B
3043 AM Rotterdam
telefoon: 06 471 393 41 (24 uur per dag)
lid van netwerk uitvaartvernieuwers