tekst rouwkaart

Tekst voor op een rouwkaart

tekst-rouwkaart

Een zelf geschreven tekst voor een rouwkaart is natuurlijk het meest persoonlijk. Het vinden van de juiste en passende woorden is een kunst, die helaas niet voor iedereen is weggelegd,  Onderstaande voorbeelden kunnen als inpsiratie dienen om toch een persoonlijke tekst te schrijven:

Als aanhef of eerste regel

  • Het is mooi geweest.
  • Het leven is doorgeven…
  • Bevrijd van tijd en ruimte.
  • Nu is de stilte compleet.
  • Het leven ten volle geleefd.
  • Voor alles is een juiste tijd.
  • Het is goed zo – eindelijk rust.
  • Het was mooi, het is goed zo.
  • Na zoveel waken nu dan rust.
  • Een wakker mens is ingeslapen.

 

Voorbeeld rouwkaart teksten

Alles blijft
Er was eens een vriend aan wie ik heb geschreven,
Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd.
Je bent een deel van alles bij je leven
En alles blijft bestaan wanneer je sterft.

Gerrit Komrij

 

Heb Lief
Vergaar de scherven
Het leven
Is leren sterven
Heb lief

 

Jij kon zoveel leven geven
Leven was voor jou een spel
Jij gaf lente, lust en liefde
Dank, mijn liefste, dank je wel

 

Aan het roer die avond stond het hart
En scheepte maan en bossen bij zich in
En zeilend over spiegeling
Van al wat het geleden had
Voer het met wind en schemering
Om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

Gerrit Achterberg

Er is een boom geveld met lange groene lokken
Hij zuchtte ruisend als een kind
Terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Maria Vasalis

 

En altijd is het zo geweest ,
dat liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur der scheiding.

Kahlil Gibran

 

Morgen is geen morgen meer
als jij er niet meer bent.
En als je de dood niet kent
Kun je eigenlijk niet leven
Want dood dat zul je altijd zijn
En het leven duurt maar even

Freek de Jonge

 

 

 

 

Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn
maar het afgesneden zijn.

 

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering 

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…

 

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen,
Dat kan alleen het licht.

 

Een goed mens
een gewoon mens
bijzonder
jij en ik
voor altijd
verbonden in Liefde

 

Zo krachtig
Zo kwetsbaar
….. zo dierbaar.

 

Voor de laatste keer het licht uitgedaan.

 

Een bijzonder mens die tot het einde de regie in handen had.

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon ontstijgt uit haar cocon
Zo bevrijdt mijn ziel zich van haar aards gewicht
Opgaand naar het eeuwig licht.

 

Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan
Verdriet kit al mijn krachten samen,
Zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie,
O sla de rots, opdat ik ween.

Vasalis

 

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
– de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen –
en de weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Vasalis

 

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk

Kahlil Gibran

 

Ik lig met open ogen in het duister
en de gordijnen aadmen op en neer,
ik heb geen lichaam en geen zwaarte meer
mijn geest is rustig en ik luister……

Vasalis

 

Als een vogel, stil en plots
wiekt hij van hier,
‘t was goed, genoeg geweest ook,
zijn vrijheid tegemoet.

 

Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen

 

Te mogen leven is bijzonder,
het lijkt zo gewoon maar is een wonder.

 

Huil niet omdat ik er niet ben
maar glimlach omdat ik er was.

Je was een rots in de branding,
koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
Alleen had je de wind niet mee.

 

 

 

Vaak gebruikte teksten rouwkaart

(geleend van bekende schrijvers)

Alles van waarde is weerloos.
Lucebert

Het werd, het was, het is gedaan.
M. Vasalis

Wat was, is geweest.
A. Roland Holst

Zo na aan ons verwant
Zo ver van ons gescheiden
Ida Gerhardt

Niemand valt of hij valt in Uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.
Huub Oosterhuis

Of hij wil of niet, de mens vindt en
aanschouwt zichzelf in alles wat hij ziet.
Thaillard de Chardin

O, wat moet ik missen
wat moet ik iedere dag weer
vaarwel zeggen en achterlaten
Anna Enquist

Bewaar één woord voor mij in
Uw stilte, o wereld, wanneer
Ik dood ben: Ik heb lief gehad”.
Tagore

Je moet de dood aanvaarden voor je sterft.
Bisschop Muskens

Alle geluid dat nog van verre sprak
verstierf – de wind, de wolken, alles gaat
al zachter en zachter – àlles wordt zo stil……
Willem Kloos

Weggaan kun je beschrijven als
een soort blijven.
Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Rutger Kopland