Wat te doen na overlijden?

wat te doen na overlijden
wat te doen na overlijden?

Iemand overleden/Wat te doen na overlijden?

Wat moet je doen als iemand net overleden is? Meestal is er geen reden tot haast!

  1. Afscheid nemen overledene
   Als iemand net overleden is, is er meestal geen reden voor haast!  Neemt u daarom de tijd voor dit belangrijke moment. Ga rustig bij de overledene zitten en laat de situatie op u in werken.
  2. Kin & ogen
   Nadat u dit belangrijke moment op heeft laten inwerken kunt u eventueel met een opgerolde handdoek de kin van uw dierbare ondersteunen en de ogen sluiten
  3. Arts
   Vervolgens kunt u eerst de huisarts bellen om het overlijden te melden.
  4. Familie en vrienden
   Daarna kunt de naaste familie en uw vrienden op de hoogte stellen.
  5. Uitvaartondernemer
   Als de huisarts is geweest  kunt u mij bellen (06 471 393 41).

Een overlijden melden

Thuis overleden – bij huisarts melden

Als iemand thuis overlijdt is de huisarts de aangewezen persoon om dit te melden. Alleen in extreme omstandigheden is direct handelen gewenst.

Zodra de huisarts gekomen is doet deze een standaardonderzoek en stelt een officiële verklaring van overlijden op. Met deze verklaring wordt later aangifte van overlijden gedaan bij de gemeente.

Pas daarna belt u mij Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding. Ik ben dag en nacht bereikbaar. Als uitvaartverzorger mag ik niets doen zonder de afgegeven papieren van de huisarts. We spreken af hoe laat ik kom en wat we gaan doen.

Korte checklist “wat te doen na overlijden” >

Maak een afspraak met Margot.

Of bel tel 06 471 393 41 (24 uur)

 

Overlijden in een ziekenhuis

Als uw dierbare in het ziekenhuis overlijdt stelt de dienstdoende arts het overlijden vast. Meestal kan de overledene nog enkele uren op de afdeling blijven tot u afscheid hebt genomen.
Als  u de overledene zelf of samen met mijn verzorgingsteam wilt verzorgen dan moet u dat nadrukkelijk op de afdeling aangeven!
Daarna laat ik, in overleg met u, de overledene overbrengen naar een plaats van uw keuze: terug naar huis of naar een uitvaartcentrum.

Overlijden in een hospice

In een hospice sterft niemand alleen. Het sterven is met grote zorg omgeven. Na het overlijden kan de dierbare meestal nog een dag en een nacht op de kamer blijven. Ook hier stelt een diensdoende arts de dood vast en maakt een verklaring op. Daarna laat ik de overledene naar een locatie van uw keuze brengen voor opbaring. U heeft dus alle tijd om mij te bellen. Wassen en kleden wordt in de meeste gevallen door de medewerkers van het Hospice gedaan waarbij u natuurlijk mee kunt helpen.

OVERLIJDEN IN EEN ZORGINSTELLING

Na het overlijden stelt de diensdoende arts de dood vast en maakt een verklaring op. U kunt mij bellen. Het wassen en kleden van de overledene gebeurt meestal op de eigen kamer. Dat kunt u zelf, met mij of door het personeel laten doen.
In sommige instellingen kan de overledene in de eigen kamer worden opgebaard of in het mortuarium van de instelling.  Als dat niet mogelijk of wenselijk is, laat ik uw dierbare overbrengen naar het uitvaartcentrum van uw keuze of naar het eigen huis. Informeer op tijd hoe de instelling hier mee omgaat.

Maak een afspraak met Margot.

Of bel tel 06 471 393 41 (24 uur)