iververtina ivermectina e ibuprofeno ivermectina pode tomar cerveja abus ivera rbu dr pierre kory flccc do i need a prescription for ivermectin kde se dá koupit ivermectin

Rouwkaart teksten

De tekst op de rouwkaart is heel persoonlijk. De mooiste teksten komen recht uit het hart. Het kost soms veel tijd om de woorden te vinden die passen.
Hier een aantal voorbeeld teksten, gedichten en citaten als aanvulling op een persoonlijke rouwkaart tekst.

Rouwkaart teksten
Rouwkaart teksten

Voorbeeld rouwkaart teksten

Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en zorg, op vrijdag 14 oktober 2020 is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

Wij zijn dankbaar voor het leven van onze moeder, één uit duizenden. Zij heeft velen goedgedaan. In de leeftijd van 85 jaar is zij nu van ons heengegaan.

Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan onze lieve en zorgzame vader en opa

Na een fijn leven namen wij afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Op 14 oktober 2020 is na een lang en gelukkig leven rustig overleden onze lieve

In de avond van 14 oktober 2020 is in alle rust en stilte van ons heengegaan mijn levensgezel

Tot ons groot verdriet is uit ons leven genomen onze allerliefste

Zo intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van onze lieve

Na een intensief en zeker voor ,,het gezin” zorgzaam leven moeten wij, verdrietig maar voor haar toch opgelucht, afscheid nemen van onze

Onze lieve en dappere ……… is op zaterdag 14 oktober 2020 van ons heengegaan

Vandaag, 14 oktober 2020, is fluisterstil van ons weggeglipt

Verzoend met de gedachte dat aan haar leven een eind was gekomen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in alle rust overleden onze

Na een welbesteed leven is op ….. -jarige leeftijd overleden

Diep bewogen hebben wij afscheid genomen van onze innig geliefde, dappere

Dankbaar voor alle liefde en humor die zij ons tot het eind heeft gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid genomen van

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid voor ons en allen die hem kenden, ging van ons heen

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behan­delingen, is nu toch overleden

Kleine gedichtjes

Vergaar de scherven
Het leven
Is leren sterven
Heb lief

Jij kon zoveel leven geven
Leven was voor jou een spel
Jij gaf lente, lust en liefde
Dank, mijn liefste, dank je wel

 

Aan het roer die avond stond het hart
En scheepte maan en bossen bij zich in
En zeilend over spiegeling
Van al wat het geleden had
Voer het met wind en schemering
Om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

Gerrit Achterberg

Er is een boom geveld met lange groene lokken
Hij zuchtte ruisend als een kind
Terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Maria Vasalis

 

En altijd is het zo geweest ,
dat liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur der scheiding.

Kahlil Gibran

 

Morgen is geen morgen meer
als jij er niet meer bent.
En als je de dood niet kent
Kun je eigenlijk niet leven
Want dood dat zul je altijd zijn
En het leven duurt maar even

Freek de Jonge

 

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

 

Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn
maar het afgesneden zijn.

 

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering 

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…

 

Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen,
Dat kan alleen het licht.

 

Een goed mens
een gewoon mens
bijzonder
jij en ik
voor altijd
verbonden in Liefde

 

Zo krachtig
Zo kwetsbaar
….. zo dierbaar.

 

Voor de laatste keer het licht uitgedaan.

 

Een bijzonder mens die tot het einde de regie in handen had.

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon ontstijgt uit haar cocon
Zo bevrijdt mijn ziel zich van haar aards gewicht
Opgaand naar het eeuwig licht.

 

Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbij gaan
Verdriet kit al mijn krachten samen,
Zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie,
O sla de rots, opdat ik ween.

Vasalis

 

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
– de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen –
en de weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

Vasalis

 

Wanneer je verdrietig bent
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk

Kahlil Gibran

 

Ik lig met open ogen in het duister
en de gordijnen aadmen op en neer,
ik heb geen lichaam en geen zwaarte meer
mijn geest is rustig en ik luister……

Vasalis

 

Als een vogel, stil en plots
wiekt hij van hier,
‘t was goed, genoeg geweest ook,
zijn vrijheid tegemoet.

 

Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen

 

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.

 

Van leven ga je dood

 

Huil niet omdat ik er niet ben
maar glimlach omdat ik er was.

 

Te mogen leven is bijzonder,
het lijkt zo gewoon maar is een wonder.

 

Je was een rots in de branding,
koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
Alleen had je de wind niet mee.

tekst rouwkaart